Youth around the world actively engaged and connected in shaping a more inclusive, peaceful and sustainable world.


Globala Galleriet

Globala Galleriet är en mötesplats för konstnärligt uttryck från hela världen och förespråkar interkulturell förståelse och dialog genom olika medier, uppmärksammar globala problem genom konsten och framhäver unga...

Guide till handling TakingITGlobal for Educators